پارافین مایع به عنوان یک ترکیب شیمیایی پرکاربرد در کارخانه های فوتس اویل تولید می شود و بازرگانان فروش این محصول آماده اعطای نمایندگی انحصاری خود به دیگر کشورها می باشند.
بازار پارافین جامد، جهانی طی سال های اخیر با سرعت زیادی رشد یافته است. کشورهای واقع در مناطق در حال توسعه، مثل آسیا و خاورمیانه، عمده ترین تولید کنندگان پارافین جامد به حساب می آیند.کشور چین علیرغم داشتن صنایع مورد مصرف پارافین جامد، بزرگترین ظرفیت تولیدی پارافین جهانی را به خود اختصاص داده است.