سپیراد
خانه / پارافین سم سازی

پارافین سم سازی

فروشنده پارافین جامد ویژه سم سازی

پارافین جامد

نمایندگی های زیادی در ارتباط با توزیع و فروش در زمینه انواع پارافین های مایع و جامد صنعتی در حال فعالیت می باشند. این ترکیبات توسط فروشنده ها ویژه استفاده در صنایع سم سازی عرضه می گردد. فرایند تولیدی پارافین صنعتی ممکن است به یکی از روشهای ذیل باشد فرایند …

توضیحات بیشتر »