تولید کننده پارافین جامد مشهد

شرکت پتروشیمی واقع در مشهد توانسته خط تولید پارافین جامد [...]