کارخانه پارافین جامد یاس توانا

کارخانه پتروشیمی یاس توانا، با تولید انواع پارافین جامد در [...]