شرکت تولیدی پارافین با برندسپهر ،یکی از بزرگترین و بهترین تولیدکنندگان خط پارافین مایع دراستان اصفهان می باشد این مرکز محصولی با کیفیت رقابتی با برندهای خارجی به بازار عرضه می دارد.از پارافین مایع در مصارف دارویی با نام تجاری موم پارافین یا واکس پارافین، به عنوان تسکین کننده دردهای مفصلی و عضلانی استفاده می شود. عملکرد این محصول در صورت مالیدن به نواحی که درد دارند با گرم کردن و آرام کردن پوست و همچنین تسکین دادن بافت های اطراف به وضوح آشکار می شود.