همان طور که می دانید یکی از بزرگترین مشکلات متقاضیان، خرید بی واسطه پارافین جامد سبک بوده که باید به طوری سامان دهی گردد تا مشتریان راهی مطمئن را برای خرید پیش بگیرند.

بزرگ ترین اشتباه برخی تولید کنندگان ترس از فروش محصول بوده و به همین علت با کمترین قیمت به افرادی می فروشند که بعد از مدتی محصول خودشان را با تعرفه ای بیشتر وارد بازار می کنند، این اشخاص پارافین جامد را دست به دست به واسطه ها می فروشند به همین علت است که افزایش قیمت کالا را در بازار شاهد هستیم.

باید از توسعه روند بالا با ایجاد شرکت های بازرگانی با تجربه و یا ایجاد ساختار فروش از طریق نمایندگی دست واسطه های بی شمار موجود در بازار را کوتاه نمود.