آشنا ترین کاربرد ویژه ای که همه در مورد پارافین مایع می شناسند درسم سازی است.در بسیاری از سایت های اینترنتی این محصول به صورت عمده خرید و فروش می شود.
یکی از کاربردهای شناخته شده پارافین مایع در ساخت انواع شمع های شنی به چشم می خورد. شمع های شنی محصولی هستند که به آسانی در شن مرطوب قالب زده می شود و در مراحل بعدی برای ماندگاری از پارافین استفاده می شود این محصولات در طرح ها و رنگ های مختلف دیده می شوند.