امروزه از پارافین مایع تولیدی کارخانه های قزوین به منظور تسکین درد مفاصل عضلانی دست و پا در سطح وسیعی استفاده می شود که بسیار هم پر بازده بوده است.این محصول به روش پستی خرید می شود.
در بین پارافین ها انواع مایع آن کمتر شناخته شده است ودر بازارهای تجارتی با نام پارافین کلره مشهور است. این محصول می تواند بر اساس سفارش مشتریان درصد روغن متفاوتی داشته باشد که عمده ترین کاربرد آن به عنوان تسکین دهنده ی دردهای عضلانی و مفصلی می باشد.