دراستان های مختلف ایران نمایندگی های زیادی در زمینه عرضه انواع پارافین های جامد وارداتی از کشورهای چین در حال فعالیت می باشند.
پارافین با دارابودن دو شاخصه ی مهم به عنوان ترکیبی با انتخاب قطعی در صنایع آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از شاخصه های کاربردی این محصول ایجاد پوستی نرم است که به دلیل آبرسانی و پوشش دهی مناسب این ترکیب حاصل می شود و منجبر به داشتن پوستی صاف و نرم می گردد.