سازندگان صنایع خوراکی انسان برخی مواد نظیر پارافین جامد کریستال شکل را با انواع ژ له ها ترکیب نموده و وارد بازارهای خرید و فروش محصولات غذایی می نمایند.
امروزه در بازارهای خرید و فروش محصولات غذایی ژله ای، تفاوت های چشمگیری در میزان قیمت های ارائه شده، به چشم می خورد که دارای دلایل مختلفی می باشد. یکی از این دلایل می تواند این باشد که برخی از سازندگان این موادی نظیر پارافین را با مواداولیه ترکیب کرده و محصول استحصالی را با قیمت ارزان تر وارد بازار فروش می نمایند.