پارافین های مایع دارای گرید های مختلفی می باشند، این نوع پارافین در انواع پارافین مایع صنعتی، پارافین مایع بهداشتی و پارافین مایع خوراکی تولید می شوند که طبق هر گرید قیمت آن نیز متفاوت است. انواع خوراکی این محصول کاربرد های مختلفی دارند، از جمله در روانکاری دستگاه های تولید مواد غذایی، در صنایع تولید دارو های دامی و انسانی و همچنین در برخی صنایع غذایی جهت حفظ و ماندگاری بالاتر محصول به عنوان واکس استفاده می شود. واکس پارافین بر روی محصولاتی چون حبوبات، خرما و میوه ها استفاده می گردد.