در بازارهای خرید و فروش محصولات شیمیایی انواع پارافین های مایع و جامد با گریدبی رنگ و بو به چشم می خورند که محصولی با بهترین کیفیت تولیدی و قیمت مناسب می باشند.
در کشور ایران از دهه ی هفتاد به بعد کارخانه ها و پالایشگاه های زیادی در تولید پارافین به فعالیت پرداخته اند. روز به روز فرایند های پیشرفته و دستگاه های مدرنی در این زمینه ارائه می گردد که هم از نظر زمانی و هم از نظر اقتصادی بسیار کارساز و مفید واقع شده است، و پیش بینی شده است که ایران در سال های آتی جزء صادر کنندگان این محصول باشد.