پارافین مایع به عنوان یک ترکیب شیمیایی پرکاربرد در ایران تولید می شود و بازرگانان فروش این محصول آماده اعطای نمایندگی انحصاری خود به دیگر کشورها می باشند.بازار پارافین مایع، جهانی طی سال های اخیر با سرعت زیادی رشد یافته است. کشورهای واقع در مناطق در حال توسعه، مثل آسیا و خاورمیانه، عمده ترین تولید کنندگان پارافین مایع به حساب می آیند.کشور چین علیرغم داشتن صنایع مورد مصرف پارافین مایع، بزرگترین ظرفیت تولیدی پارافین جهانی را به خود اختصاص داده است.