هنگامی که مشتریان به این نتیجه رسیدند نمایندگی های حوجود در سراسر کشور و همچنین اصفهان بهترین محل برای تهیه پارافین جامد نساجی بوده و از طرفی به صورت مستقبم محصول به دست شان می رسد بیشترین حجم سفارش را شاهد هستیم.

وقتی که متقاضیان احساس حاشیه امن برای خرید داشته باشند راحت تر برای خرید آن ترغیب می شوند مخصوصا اگر در زمره مصرف کنندگان جزئی باشند به همین دلیل بوده که اهمیت نمایندگی برای شرکت های تولید کننده بسیار زیاد است.

با رعایت نکات ذکر شده در بالا هم خریدار و هم فروشنده به انتظارات مورد نیاز خود می رسند و از طرفی بازار نیز به صورت ثابت و راکد باقی نمی ماند.