امروزه پارافین جامد، به صورت صنعتی برای صنایع رنگ در بسیاری از کارخانه هابا برند یاس توانا، تولید می شود، این محصول بیشتر به صورت عمده پخش می شود.
یکی دیگر از قابلیت های گسترده پارافین در تولید حلال های صنعتی و آزمایشگاهی، برای استخراج، شستشو، خشک کردن و تبلور مجدد به چشم می خورد. این محصول به عنوان یک فراورده مهم پتروشیمی برای تهیه محصولات گوناگونی مانند انواع مواد آرایشی و بهداشتی، مواد دارو یی و غذایی استفاده می شود.