کارخانه های تولیدی پارافین جامد با برند صنعتی شمس، در حال بهره برداری عمده این ترکیب می باشند و این محصول، پرفروش ترین نوع ترکیب مطرح در بازار می باشد.پارافین جامد در سطح جهان به عنوان یکی از محصولات، بسیار مهم صنایع شیمیایی شناخته شده است. این محصول از آنجا مهم به نظر می رسد که ترکیبات شیمیایی با ارزشی از آن مشتق می گردد.این محصول تولید شده از کاتالیست های سنتی، استفاده های تجاری به خود گرفته است.