کارخانه تولیدی پارس شیمی در ایران با تولید بهترین انواع پارافین های مایع و جامد در گریدهای صنعتی و صادراتی مخصوص صنایع دارویی آغاز شده است.
امروزه تولید پارافین های مایع در پالایشگاه های پتروشیمی، رواج گسترده ای یافته است. این محصولات معمولا از هیدروژن دار کردن آروما تیک های مربوطه تهیه می شوند. سیلکوهگزان از هیدروژن دار کردن بنزین حاصل می شود. در این رابطه فرایندهای متعددی به ثبت رسیده اند.