کارخانه پتروشیمی یاس توانا، با تولید انواع پارافین جامد در مقیاسی وسیع نام خود را در لیست شرکت های بزرگ و رقابتی با کشورهای خارجی نهاده است. از این محصول در صنایع دارویی بیشترین استفاده می شود.
شرکت پتروشیمی یاس توانا برای تولید پارافین، خوراک اولیه مورد نیاز خود را که گاز طبیعی و نفت می باشد، را از پالایشگاه نفت وگاز پارس جنوبی و پتروشیمی دماوند تهیه می نماید. این مرکز محصول خود را با نام های تجاری، پارافین کرستالی جامد و پارافین کلرینه شده به بازارهای داخلی عرضه می دارد.