مجتمع تجاری صنایع شیمیایی رازی، در زمینه تولید انواع پارافین جامدشفاف بسیار فعال می باشد خریداران به صورت مستقیم محصول مورد نظر خود را با قیمت مناسب از این مرکز خرید می نمایند.
شرکت صنایع پتروشیمی رازی تحت نظر سهام داران خاص به مساحت هفت هکتار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال 1390 شروع به فعالیت کرده است و در سال 1393 به بهره برداری پارافین در مقیاس بزرگ پرداخته است و تاکنون بیشترین پیشرفت را از آن خود نموده است.