قیمت عمده پارافین جامد نساجی تهران با توجه به کاربرد و همچنین مبادلات بسیار آن به صورت یکسان نبوده زیرا تغییرات زیاد در بازار تعرفه این کالا را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

تمام روش های موجود در مورد کنترل قیمت و نوسانات بازار در مورد پارافین تست شده اما همواره نامنظم بودن و عدم ثبات قیمتی را از چنین محصولی شاهدهستیم که این موضوع نه تنها در مورد پارافین بلکه در مورد بسیاری از محصولات رخ داده است.

با دارا بودن کلیات ابعاد فروش می توان با منابع مهمی از مشتریان خود در سراسر جهان به جهت عرضه کالا ارتباط گرفت و همین امر نیز سبب افزایش فروش خواهد شد.